Jak przygotować się do wizyty w Gabinecie

Aby mieć pewność, że Twoja wizyta będzie przebiegać sprawnie, proszę zapoznać się z ważnymi informacjami na temat tego, jak przygotować się do wizyty w gabinecie lekarskim.

 Proszę koniecznie zapoznać się z nimi.

Pamiętaj o dokumencie z numerem PESEL

Warunkiem otrzymania recepty refundowanej jest okazanie dokumentu z numerem PESEL i pozytywna weryfikacja ubezpieczenia przez system EWUŚ dokonywana w trakcie wizyty.

Jeżeli chorujesz na cukrzycę

Jeżeli chorujesz na cukrzycę, postaraj się okazać podczas wizyty:

  1. książeczkę opieki diabetologicznej z wpisami poprzednich wizyt u lekarza diabetologa

  2. dzienniczek samokontroli z pomiarami poziomu glukozy wykonanymi za pomocą glukometru lub glukometr z możliwością sczytania danych dotyczących zarejestrowanych poziomów glukozy

  3. nazwy stosowanych insulin i pozostałych leków z dokładnym określeniem ich dawek

W każdym przypadku

W każdym przypadku pomocna będzie dokumentacja medyczna:

  1. karty informacyjne z pobytów w szpitalu

  2. wyniki badań wykonanych w ostatnich miesiącach

  3. dane dotyczące pobieranych leków ( nazwy, dawki )