Edukacja diabetologiczna

Porada lekarska uzupełniona jest indywidualną edukacją diabetologiczną.

Edukacja obejmuje :

  • poradę w zakresie zaleconej diety i aktywności fizycznej,

  • indywidualny dobór glukometru i wszelkie informacje dotyczące jego używania, wymianę zużytego glukometru na nowy,

  • poradę dotyczącą zasad prawidłowej samokontroli poziomu glukozy,

  • szkolenie w zakresie techniki podawania insuliny oraz obsługi wstrzykiwaczy insulinowych,

  • wymianę uszkodzonych wstrzykiwaczy insulinowych,

  • poradę obejmującą zastosowanie indywidualnych pomp insulinowych,

  • szkolenie i pomoc w obsłudze indywidualnych pomp insulinowych, informacje dotyczące zaopatrzenia w pompę i doboru dodatkowego sprzętu,

  • informację dotyczącą obsługi systemów do ciągłego monitorowania poziomów glukozy,

  • wypożyczenie sprzętu do ciągłego pomiaru poziomu glukozy.